Thursday, March 26, 2015

സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റിയും വികസനപദ്ധതിയും -1


2012 ലാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസവകുുപ്പ് എസ് എം സി പ്രവര്‍ത്തനമാര്‍ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചത്
അതു പ്രകാരം എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലും എസ് എം സി നിലവില്‍ വന്നു.
എസ് എം സിയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു വികസനപദ്ധതി രൂപീകരണം
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു എസ് എം സി ശാക്തീകരണം.


ഇടപെടല്‍ ഒന്ന്.
ഞാന്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ഇടപെടുന്നത് പത്തനംതിട്ട എസ് എസ് എയുമായി സഹകരിച്ചാണ്. ചാത്തന്‍തറ വിദ്യാലയത്തില്‍ രണ്ടുദിവസത്തെ ശില്പശാല.
പങ്കാളിത്ത രീതിയില്‍ കുറേ വികസനപ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.പരിപാടിയാക്കി. അത് ആ വിദ്യാലയത്തിനു മാത്രം ബാധകമായവയായിരുന്നു.പ്രാദേശികപ്രസക്തം.
തിരിച്ചറിവ്
 • ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും സവിശേഷമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍. എസ് എസ് എയുടെ സ്കൂള്‍പ്ലാന്‍ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ അവ ഒതുങ്ങില്ല.)
ചാത്തന്‍തറ പരിപാടിയുടെ തുടര്‍ച്ച ഉണ്ടായില്ല. എസ് എസ് എയ്ക് ഒരു പരിശീലനമോഡ്യൂള്‍ കിട്ടിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ച് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കി അവര്‍ ടാര്‍ജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു!
ഇടപെടല്‍ രണ്ട്.
ഇടുക്കി ഡയറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഇടപെടല്‍
ലാബ് സ്കൂളിലെ എസ് എം സി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുദിവസത്തെ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.
( ആ വര്‍ഷം എസ് എസ് എ ശിക്ഷാ കാ ഹക്ക് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ശില്പശാല നടത്തിയത് )
വിദ്യാലയമോണിറ്ററിംഗിലാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്. വിദ്യാലയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുക എന്ന എസ് എം സിയുടെ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സഹാകയമായ ചര്‍ച്ചയ്കായിരുന്നു ഊന്നല്‍
തിരിച്ചറിവ്-
 • രക്ഷിതാക്കളുടെ ധാരണാനാലവാരം, അധ്യാപകരുടെ മുന്‍വിധിയില്ലാത്ത സഹകരണസമീപനം, പ്രവര്‍ത്തനാസൂത്രണത്തിലെ സൂക്ഷ്മത,തുടര്‍ച്ചയായ പിന്തുണ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ എസ് എം സി ഫലപ്രദമാകൂ.
ഇടപെടല്‍ മൂന്ന്
ആലപ്പുഴ ഡയറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ഗവേഷണപദ്ധതിയുടെ ( സമ്പൂര്‍ണ വിദ്യാലയഗുണമേന്മാ മാനേജ് മെന്റ്) ഭാഗമായി എസ് എം സിയുടെ നിലവിലുളള അവസ്ഥ പഠനവിധേയമാക്കി.
അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഗതി എസ് എം സി ചെയ്യുന്നത് സ്കൂള്‍ പി ടി എ യുടെ ജോലികളാണെന്നതാണ്.!
എസ് എസ് എ ഈ വര്‍ഷവും എസ് എം സി അംഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍
പരിശീലനസ്വാധീനം വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല
എന്താണ് കാരണം?
 • ബോധവത്കരണവും ശാക്തീകരണവും ഒന്നല്ല
 • ഒരു എസ് എം സിയിലെ മൂന്നോ നാലോ അംഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമുളള പരിശീലനമായി അതു മാറില്ല.
 • എസ് എം സി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അനുഭവമില്ലാത്തവര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന മോഡ്യൂള്‍ പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളില്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം
 • സി ആര്‍ സി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന എസ് എം സി പരിശീലനം പലേടത്തും ഏല്പിച്ച ചടങ്ങ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കലായി മാറി.
 • പ്രാദേശികമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല പരിശീലനം.തുടര്‍ പ്രക്രിയ, പിന്തുണ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാതെ പരിശീലനം .
  ഫോട്ടോ-
  എസ് എം സി യോഗം എങ്ങനെ കൂടാം? ട്രൈ ഔട്ട്
  നിരീക്ഷണഗ്രൂപ്പും നിര്‍വഹണ ഗ്രൂപ്പും
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എസ് എം സി ശാക്തീകരണത്തിനും വികസനപദ്ധതിരൂപീകരണത്തിനും ശ്രമിച്ചു
ഓരോ അനുഭവവും പാഠമാക്കി.പ്രായോഗികമായ രീതി വികസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇനി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

Thursday, March 19, 2015

മനോരമേ, ഇതാണോ നല്ല പാഠം?

2015    ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി മലയാള മനോരമ പ്രഥം എന്ന സംഘടനയുടെ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടിനോടൊപ്പം ബി എസ് വാര്യരുടെ ഒരു കുറിപ്പു കൂടി ചേര്‍ത്തുവെച്ച്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം മോശമായി. പി എസ് സി മുഖാന്തിരം നിയമിതരായ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ അര്‍പ്പണബോധമില്ലാത്തവരുമായി !മനോരമ എന്തിനാണ് ഒരു വശത്തുകൂടി നല്ലപാഠവുമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ഇത്തരം വേലത്തരങ്ങളിലൂടെ അപമാനിക്കാന്‍ കൂട്ടുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? അസര്‍ (Annual Status on Education Reoport -ASER) റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വസ്തുകളെ തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുളളവിധം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് മനോരമ ചെയ്തത്. 2010 ല്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവണത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തില്‍ 2014 ല്‍ കാണിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ടീയ അന്തരീക്ഷം കൂടി പരിശോധിക്കണം. പ്രവര്‍ത്തനാധിഷ്ഠിത പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ വെളളം ചേര്‍ത്തതിനു ശേഷമുളള ഗുണനിലവാര ശോഷണം  ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം. സ്വകാര്യ അണ്‍ എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് സ്തുതി പാടിയവരും ഉത്തരം പറയണം. കാരണം ആ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പഠനം. അത്തരത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യാനുളള വിവരങ്ങള്‍ പ്രഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. മനോരമയുടെ കണ്ണില്‍ അതു പെടില്ല. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവഹേളിക്കാനുളള ആസൂത്രിത ശ്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പ്രഥം റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചുളള   വിശകലനം അനിവാര്യമാണ്.

Friday, March 13, 2015

പരിസ്ഥിതി പരീക്ഷണശാലയുമായി ഇടുക്കി ഡയറ്റ്


തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിലെ ഡയറ്റുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം ആസൂത്രണം ചെയ്ത നൂതനാശയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നതിനുളള സെമിനാര്‍ നടന്നു. പകുതിയോളം ഡയറ്റുകള്‍ സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലുളള ഫാക്കല്‍റ്റി പ്രോഗ്രാമും പത്താം ക്ലാസ് വിജയപിന്തുണാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ പകുതി ഡയറ്റുകള്‍ അവരുടെ സര്‍ഗാത്മക ചിന്തകളുടെ സാക്ഷാത്കാരം പങ്കിട്ടു. കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാലോചിതവും ഭാവനാപൂര്‍ണവുമായ അക്കാദമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്. ഇടുക്കി ഡയറ്റിന്റെ പരിസ്ഥിതി പരീക്ഷണശാലയാണ് അവതരിപ്പിച്ചവയില്‍ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിന് പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്താനായി. ലളിതമാണ്.പ്രായോഗികമാക്കാവുന്നതുമാണ്
നല്ലൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനുളള ഇടുക്കി ഡയറ്റിന്റെ ഉദ്യമത്തിന് ആശംസകള്‍
എന്താണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രസക്തി?

Saturday, March 7, 2015

മാവേലിക്കരയില്‍ പൊന്‍തൂവല്‍

മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തില്‍ ശ്രീ രാജേഷ് എം എല്‍ എയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പൊന്‍തൂവല്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. എന്താണ് പൊന്‍തൂവലിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് സ്വാഗതസംഘരൂപീകരണയോഗത്തിനുളള ക്ഷണക്കത്ത് വ്യക്തമാക്കും. അതു വായിക്കൂ..

പൊന്‍തൂവല്‍
( അക്കാദമിക നേട്ടങ്ങളുടെ പ്രകാശനങ്ങള്‍)
എന്താണ് പൊന്‍തൂവല്‍?
 • മാവേലിക്കര ഉപജില്ലയിലെ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ 2014-15 വര്‍ഷം നടത്തിയ ശ്രദ്ധേയമായ അക്കാദമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കിടാനുളള വേദി
 • പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളുടെ കരുത്ത് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുളള അവസരം
 • തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍, അധ്യാപകസംഘടനകള്‍. ഹെഡ്മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫോറം, ബി ആര്‍ സി, ഡയറ്റ്, സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റികള്‍ എന്നിവയുടെ സംയുക്ത പരിപാടി
 • കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഉപജില്ലാതല അക്കാദമിക വാര്‍ഷികം
 • പ്രതിബദ്ധതയോടെ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും ആദരവും അംഗീകാരവും പ്രോത്സാഹനവും
 • മികച്ച അക്കാദമിക മാതൃകകളെ അടുത്ത വര്‍ഷത്തേക്കുളള പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതിയാക്കി മാറ്റാന്‍
 • പൊതു സമൂഹം വിരമിക്കുന്ന അധ്യാപകര്‍ക്ക് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കുന്നു

  പൊന്‍തൂവല്‍
  (പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കരുത്ത്)
  എന്തെല്ലാമാണ് പൊന്‍തൂവല്‍ പരിപാടിയില്‍ നടക്കുക?

Monday, February 16, 2015

ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തേവലപ്പുറം സ്കൂള്‍ സമൂഹത്തിനു മുമ്പാകെ ...


"ഞാന്‍ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങള്‍ക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഏതു കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാലും അതവര്‍ എഴുതിയും വായിച്ചും പറഞ്ഞും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും.....ഒരാശങ്കയുമില്ലാതെ.. ചമ്മലൊട്ടുമില്ലാത്ത രീതിയില്‍.. അത്തരമൊരവസ്ഥയിലേക്ക് എന്റെ കുട്ടികളെ എത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതിനു പിന്നില്‍ ഒന്നാം ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുുന്ന സീനടീച്ചറാണെന്ന കാര്യം എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ പറയാന്‍
കഴിയും..എന്റെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരായ ഓരോ ടീച്ചറെക്കുറിച്ചും എനിക്കു പറയാനുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ മനോജ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തില്‍ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനം കണ്ടാല്‍ അതു ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം, പൊതുസമൂഹവുമായി നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തെ ഏതെല്ലാം തരത്തില്‍ ബന്ധപ്പെടുത്താം എന്നെപ്പോഴും ആലോചിക്കുന്ന ശ്രീ മനോജ് സാര്‍, കുട്ടികളുടെ പഠനോല്പന്നങ്ങള്‍ വളരെ മോനഹരമായി പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനും മനോജ് സാര്‍ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നു. ലതടീച്ചര്‍, ഓരോ കുട്ടിയുടേയും കുടംബസാഹചര്യം അറിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ അറിഞ്ഞ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതില്‍ മിടുക്കുളള അധ്യാപികയാണ്. ഇതുപോലെ ഭംഗിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന അധ്യാപകരെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടില്ല.സുശീല ടീച്ചറിന്റെയും നയനട്ടീച്ചറിന്റെയും ദേവപ്രിയ ടീച്ചറിന്റെയും പ്രവര്‍ത്തനം കലാരംഗത്ത് മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ സഹായകമായി.”
തേവലപ്പുറം ഗവ എല്‍ പി സ്കൂളിലെ പ്രഥമാധ്യാപികയായ സീനത്ത് ടീച്ചര്‍, സമീപത്തെ വായനശാലയുടെ മുറ്റത്ത് ചേര്‍ന്ന കോര്‍ണര്‍ പി ടി എയില്‍ പങ്കെടുത്ത നാട്ടുകാരോട് തന്റെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കരുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുക്കയാണ്. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചങ്കുറപ്പോടെ തന്റെ വിദ്യാലയത്തിലെ മികച്ച അധ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് പരസ്യമായി പറയാന്‍ കഴിയുക വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സീനത്ത് ടീച്ചറുടെ പ്രസംഗം അതേ പോലെ ഇവിടെ പകര്‍ത്തുകയാണ്..

Tuesday, February 10, 2015

വിദ്യാലയം കാണാന്‍ കുരുന്നുകളെത്തി


അടുത്ത വര്‍ഷം ചേരേണ്ട വിദ്യാലയത്തെ ഒന്നു കണ്ടു ബോധ്യപ്പെടാനാണവര്‍ വന്നത്.
വ്യത്യസ്തവും ആവേശകരവുമായിരുന്നു ആ വിരുന്നുവരവ്
കരുന്നുകള്‍ വന്ന് ഒന്നാം ക്ലാസിലെ കാഴ്ചകള്‍ കണ്ടു
 • ചുമരുനിറയെ ആകര്‍ഷകമായ ചിത്രങ്ങള്‍
 • കോര്‍ണര്‍ ഷെല്‍ഫുകളില്‍ സചിത്രപുസ്തകങ്ങള്‍
 • ക്ലാസിന്റെ പിന്നില്‍ നിറയെ കുട്ടികള്‍ വരച്ചതും ശേഖരിച്ചതും നിര്‍മിച്ചതുമായ ഉല്പന്നങ്ങള്‍
 • ബിഗ് പിക്ചറില്‍ കൗതുകം
 • വലിയ മൂന്നു ബോര്‍ഡുകള്‍ ഒന്ന് വെളള. ഒന്നു കറുപ്പ്, മറ്റൊന്ന് ചുവപ്പ്
 • നിരവധിപഠനോപകരണങ്ങള്‍
വിസ്മയം കൊണ്ട് കണ്ണുകള്‍ വിടര്‍ന്നു .
പിന്നെ സൈക്കളുകളില്‍ ഒരു സവാരി
ടീച്ചറുമാരുടെ കുശലം പറച്ചിലില്‍ മാധുര്യം
അമ്മമാര്‍ ചോദിച്ചു- ഇഷ്ടമായോ?
കുട്ടികള്‍ അമ്മമാരോട് പറഞ്ഞു.
കൊളളാം,ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
ഇന്നലെ പത്തു കുട്ടികളുടെ അമ്മമാര്‍ സമ്മതപത്രം എഴുതിക്കൊടുത്തു
പ്രവേശനോത്സവത്തിനുമുമ്പുളള വിദ്യാലയം കാണല്‍ പരിപാടി പുതുമനിറഞ്ഞത്.
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി രേജേശ്വരിയും ഈ മംഗളമുഹൂര്‍ത്തത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു.
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കലവൂര്‍ ടാഗോര്‍ മെമ്മേറിയല്‍ പഞ്ചായത്ത് എല്‍ പി സ്കൂളിലാണ് ഈ പ്രവര്‍ത്തനം നടന്നത്. അവധിക്കാല കുഞ്ഞിക്കൂട്ടം ക്യാമ്പ് നടത്താനുളള ആലോചനയിലാണ് സ്കൂള്‍. ജനകീയമോണിറ്ററിംഗിന്റെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാരംഭിച്ചത്രേ.
( ഈ വിദ്യാലയത്തെക്കുറിച്ചുളള നാലാമത്തെ പോസ്റ്റാണിത് )

Sunday, February 1, 2015

ഈ പരീക്ഷണമേളയില്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും അവസരം


എല്ലാവര്‍ക്കും അവസരം എന്നത് അവകാശമാണ്. ഓരോ കുട്ടിയേയുും പരിഗണിക്കുന്ന വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും ശാസ്ത്രപരീക്ഷണാനുഭവം ഒരുക്കി കുടശ്ശനാട് ഗവ എസ്‍ വി എച് എസിലെ എല്‍ പി വിഭാഗം മാതൃകകാട്ടി.അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങള്‍ വായിക്കൂ....


ലഘുപരീക്ഷണ മേള

ഗവ എസ് വി എച്ച് എസ് കുടശ്ശനാട്

( എല്‍ പി വിഭാഗം)

ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 1. എല്‍ പി വിഭാഗം വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണ നൈപുണി വികസിപ്പിക്കുക
 2. ശാസ്ത്രപഠനതാല്പര്യം വളര്‍ത്തുക
 3. ഒന്നു മുതല്‍ നാലുവരെ ക്ലാസുകളിലെ എല്ലാ കുട്ടികള്‍ക്കും പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് അവസരം സൃഷ്ടിക്കുക

പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

 1. എസ്‍ ആര്‍ ജിയില്‍ ഓരോ ക്ലാസിലേക്കുമുളള പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നിശ്ചയിച്ചു
 2. ഓരോ കുട്ടിയും ഏതു പരീക്ഷണം ചെയ്യണമെന്നു ക്ലാസുകളില്‍ ധാരണയായി.
 3. അതത് ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിന് അവസരം ഒരുക്കി
 4. പരീക്ഷണമേളയില്‍ വിശദീകരിക്കുന്നതിനും ചാര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനും കുട്ടികളെ സജ്ജമാക്കി
 5. യു പി വിഭാഗത്തിലെയും ഹൈസ്കൂളിലേയും കുട്ടികളെ ലഘുപരീക്ഷണമേള കാണുന്നതിനു ക്ഷണിച്ചു
 6. 28/10/2014 ന് എല്‍ പി വിഭാഗത്തിനായി നടത്തിയ ലഘുപരീക്ഷണ മേള നടത്തി
  ക്രമനമ്പര്‍
  ക്ലാസ്
  കുട്ടികളുടെ എണ്ണം
  പരീക്ഷണങ്ങളുടെ

  എണ്ണം
  1
  IV
  26
  26
  2
  III
  13
  13
  3
  II
  9
  9
  4
  I
  13
  13
  ആകെ
  61
  61

നേട്ടങ്ങള്‍

 1. കുട്ടികള്‍ക്ക് വളരെയേറെ താല്പര്യവും അറിവും നല്കുന്നതായിരുന്നു എല്‍ പിയിലെ ഓരോ കുട്ടിയ്ക്കും ഓരോ ലഘുപരീക്ഷണം എന്ന രീതിയില്‍ എല്ലാവരേയും പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ മേള.
 2. ശാസ്ത്രമേളകളില്‍ മിടുക്കന്‍മാര്‍ക്കു മാത്രം ലഭിച്ചിരുന്ന ഈ അപൂര്‍വ്വ അവസരം എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കിയത് ഈ മേളയുടെ പ്രത്യേകതയായി കരുതുന്നു.
 3. ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങള്‍ മുതിര്‍ന്ന ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികളോടു വിശദീകരിക്കുവാന്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞു എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്.
 4. ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങള്‍ നടത്താനുള്ള കൗതുകം അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു.
 5. ഓരോ കുട്ടിയും അവന്റെയും കൂട്ടുകാരുടേയും പരീക്ഷണവും പരീക്ഷണരീതിയും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായി ഓര്‍മ്മിക്കുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളും.
 6. മേള സന്ദര്‍ശിച്ച യു പി ക്ലാസിലെ കുട്ടികള്‍ക്കും വളരെ പ്രയോജനപ്രദമായി.
 7. ഈ മേള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിസ്മയകരമായ ലോകത്തേക്ക് കുട്ടികളെ നയിക്കുന്നതിനു സഹായിച്ചു

അനുബന്ധം -ഓരോ ക്ലാസിലേയും ഓരോ കുട്ടിയും ചെയ്ത പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍

ക്ലാസ് നാലു്

Thursday, January 29, 2015

ക്ലാസ് പത്രപ്രദര്‍ശനം പരിശീലനാനുഭവമായി


 പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്ക് വേണ്ടി മാവേലിക്കര ഉപജില്ലയില്‍ നടത്തിയ പരിശീലനപരിപാടിയിലെ ആദ്യ സെഷന്‍ പുതുമയയുളളതായി.  
വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ക്ലാസ് പത്രങ്ങളുടേയും സ്കൂള്‍ പത്രങ്ങളുടേയും പ്രദര്‍ശനമാണ് പരിശീലന തന്ത്രമെന്ന നിലയില്‍ വിജയം കണ്ടത്. 
50 പത്രങ്ങളാണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.
നവംബര്‍മാസം ഡയറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടന്ന പ്രഥമാധ്യാപകപരിശീലനത്തിലാണ് ക്ലാസ് പത്രങ്ങളുടെ സാധ്യത പരിചയപ്പെടുത്തിയത്

 • ക്ലാസ് മികവുകള്‍ സമൂഹത്തിലെത്തിക്കുന്നതിന്
 • ക്ലാസ് പി ടി എ യില്‍ പങ്കിടുന്നതിന്
 • വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ രചനാപരമായ കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്
 • എഡിറ്റിംഗിലുളള നൈപുണി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്
 • വായനയിലെ പിന്നാക്കാക്കാര്‍ക്ക് താല്പര്യജനകമായ വായനാസാമഗ്രി എന്ന നിലയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്
 • പ്രാദേശികപാഠമെന്ന നിലയില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന്
 • വിദ്യാലയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷന്
 • വിദ്യാലയമികവുകള്‍ അക്കാദമിക യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കിടുന്നതിന്
 • കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുളള അധ്യാപകരുടെ ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്
വൈവിധ്യമുളള പത്രങ്ങളാണ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പങ്കിട്ടത്