Sunday, April 26, 2015

സ്കൂള്‍ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ മികവ്ഗ്രാഫു് ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ടോ?

   അവകാശാധിഷ്ടിത വിദ്യാലയസങ്കല്പം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ അക്കാദമിക മികവിനുള്ള ആസൂത്രണ വേദിയായി എസ്  ആര്‍ ജി ഉയരേണ്ടതുണ്ട്.സ്കൂളിന്റെ അക്കാദമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ചര്‍ച്ചാവേദിയായി എസ് ആര്‍ ജി മാറുമ്പോഴാണ് നൂതന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും മികവുകളും ഉണ്ടാകുന്നത്. സ്കൂളിലെ അക്കാദമിക പ്രശ്നങ്ങളും അവയ്ക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന എസ് ആര്‍ ജി എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും ശക്തമാകണം. പക്ഷേ...!
വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മോണിറ്റര്‍ ചെയ്തപ്പോള്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഇതുവരെ നല്‍കിയ പ്രായോഗികാനുഭവപിന്തുണ യില്ലാത്ത നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളാണ് എസ്‍ ആര്‍ ജി പലേടത്തും ദുര്‍ബലപ്പെടാന്‍ കാരണം എന്നാണ്.
എന്താണ് ഇതിനു പരിഹാരം? ആലപ്പുഴ ഡയറ്റ് ഈ വര്‍ഷം സ്വീകരിച്ച പൊതുസമീപനം പ്രയോഗിച്ചു ബോധ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം അധ്യാപകരോടു പറയുക എന്നതാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഗവേഷണാത്മകമായി ഇടപെടാന്‍ തീരുമാനിച്ചു.

Tuesday, April 21, 2015

പൊന്‍തൂവല്‍ 2015

മാവേലിക്കര  മണ്ഡലത്തിലെ പൊന്‍തൂവല്‍ 
പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കൂടുതല്‍ ജനപിന്തുണയോടെ സംഘടിപ്പിക്കാനാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 
ഇന്നലെ വെട്ടിയാര്‍ എല്‍ പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ വിളംബരകലാജാഥ 
എട്ടു പഞ്ചായത്തുകളില്‍ പരിപാടികള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. 
ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തി. 
രണ്ടു തരം പോസ്റ്ററുകള്‍ . രണ്ടു നോട്ടീസ് ഇവയും എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും എത്തിച്ചു. 
വിദ്യാലയങ്ങള്‍ പൊന്‍തൂവല്‍ ഏറ്റെടുത്തു എന്നാണ് ഫീഡ് ബാക്ക്. 
അവധിക്കാലത്തെ ഈ അനുഭവം പങ്കിടല്‍ അധ്യാപകപരിശീലനദൗത്യം കൂടി നിറവേറ്റും. കൂടാതെ വരും വര്‍ഷത്തേക്കുളള പ്രവര്‍ത്തനപദ്ധതി പൊന്‍തൂവല്‍ വേദിയില്‍ പ്രഖ്യാപിക്കും. എല്ലാവരുടേയും സാന്നിധ്യം അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു.


 
Saturday, April 18, 2015

വിദ്യാലയ അസംബ്ളി നിരന്തരവിലയിരുത്തല്‍ വേദിയാക്കാം


വിദ്യാലയ വികസനപദ്ധതി -3 ( കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങളുടെ തുടര്‍ച്ച )
ആവര്‍ത്തനവിരസതയുളള വിദ്യാലയ അസംബ്ലികള്‍- അവ കുട്ടികള്‍ക്ക് മയങ്ങിവീഴാനുളളതാണ്.  
സാരോപദേശഭാരം കയറ്റി വെക്കാനുളളതാണ് ചിലര്‍ക്ക് അസംബ്ലി.  
മതബോധനത്തിന്റെ രഹസ്യ അജണ്ട തിരുകികയറ്റുന്നവരുമുണ്ട്.  
അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാനും താക്കീത് നല്‍കാനുമൊക്കെ അസംബ്ലിയെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കേണല്‍മാഷന്മാരെയും കാണാം.  
അധികാരത്തിന്റെ മേല്‍ കീഴ് ബന്ധത്തെ അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന അസംബ്ലിയില്‍ പിന്നാക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ പലപ്പോഴും ബഹിഷ്കൃതരാണ്.  
അധ്യാപകരുടെ ആലോചനയില്‍ തുല്യപങ്കാളിത്തം എന്നത് കടന്നു വരുന്നില്ല. 
വിദ്യാലയത്തെ ഉദ്യാനമായി കാണുന്നില്ല. എന്‍ സി എഫ് അസംബ്ലിയെക്കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. പട്ടാളച്ചിട്ടയില്‍ കുട്ടികളെ വരിവരിയായി നിറുത്തുന്നതല്ല അസംബ്ലി എന്നാണതില്‍ പറയുന്നത്. പ്രഭാതപ്രവര്‍ത്തനം ആസ്വാദ്യമാകുന്ന വിദ്യാലയാനുഭവമാണത്. അനൗപചാരികതയും സൗഹൃദവും ഉമ്നേഷം പകരുന്ന പങ്കിടലുകളും വൈവിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും ...
വിദ്യാലയത്തിന്റെ ചിന്ത സര്‍ഗാത്മകമാകുമ്പോഴേ വിദ്യാലയ വികസനപദ്ധതിയില്‍ അസംബ്ലി സ്ഥാനം പിടിക്കൂ.
വിദ്യാലയ വികസനപദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ ആലോചിക്കുമ്പോള്‍ സൂക്ഷ്മമായി കാര്യങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
 • ഇപ്പോള്‍ വിദ്യാലയത്തില്‍ നടക്കുന്നതെല്ലാം മതി , അതിനെന്താ കുഴപ്പം എന്നാലോചിക്കുന്നവര്‍ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം അവര്‍ ഈ വ്യവസ്ഥിതിയില്‍ സംതൃപ്തരാണ്. നിലവിലുളള അവസ്ഥയില്‍ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താത്ത വ്യവസ്ഥാസംരക്ഷകരാണവര്‍.വിദ്യാലയയാഥാസ്ഥിതികര്‍ എന്നു വിളിക്കാം.
 • പുരോഗമനകാരികള്‍ തങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലയില്‍ നിരന്തരം പുതുക്കല്‍ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിമര്‍ശനാവബോധത്തോടെ ഇടപെടും. സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും.
ഇതാ നിരന്തര വിലയിരുത്തലിനുളള വേദി കൂടിയാക്കി അസംബ്ലിയെ മാറ്റാന്‍ ശ്രമിച്ച ഒരു വിദ്യാലയചിന്തകള്‍ ഇന്ന് പങ്കിടാം.

Friday, April 3, 2015

വിദ്യാലയത്തിനു വികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വേണം


 
ഓരോ വിദ്യാലയവും ഓരോ പ്രവര്‍ത്തനമേഖലകളിലും ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കണം. 
ക്ലബ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ഉദാഹരണായി എടുക്കുക. എന്തായിരുന്നു വാര്‍ഷിക ലക്ഷ്യങ്ങള്‍? 
അതെത്രമാത്രം നേടി എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും?
  നാം സ്കൂള്‍ റിസോഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കും. കണ്‍വീനറെ തീരുമാനിക്കും. എന്തായിരുന്നു ലക്ഷ്യം? 
അതു മുന്‍നിറുത്തിയുളള പ്രവര്‍ത്തന പദ്ധതി പ്രകാരമാണോ എസ് ആര്‍ ജി യോഗങ്ങള്‍? 
യാന്ത്രികമായി ചടങ്ങുകള്‍ നടത്തി തീര്‍ക്കലിനപ്പുറം ഗുണമേന്മയുടെ വീക്ഷണം ഇവയിലെല്ലാം വേണ്ടേ? വിദ്യാലയങ്ങള്‍ വികസനലക്ഷ്യങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കുക എന്നത് വിദ്യാലയ വികസനപദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്റെ ആദ്യപടിയാണ്. നേരിട്ട് വികസനപരിപാടികളിലേക്ക് പോവുകയല്ല വേണ്ടത്. 
കായംകുളം തേവലപ്പുറം സ്കൂള്‍ ആലപ്പുഴ ഡയറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ തയ്യാറാക്കിയ വിദ്യാലയ വികസനപദ്ധതിയില്‍ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ ഇപ്രകാരം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു.

ത്രിവത്സരവികസന ലക്ഷ്യങ്ങള്‍

 1. ിദ്യാലയത്തിന്റെ പരിധിയില്‍ വരുന്ന പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസപ്രായത്തിലുളള എല്ലാവരേയും വിദ്യാലത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുക
 2. പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും അവസരവും പങ്കാളിത്തവും നല്‍കി അവരുടെ നാനാവിധമായ കഴിവുകള്‍ വികസിപ്പിക്കുക .
 3. ഒരു കട്ടിപോലും പൊതുവിദ്യാലയത്തിലെത്തപ്പെട്ടതിന്റെ പേരില്‍ അറിവും കഴിവും നേടാതെ പോകില്ലെന്നുറപ്പു വരുത്തുക

Thursday, March 26, 2015

സ്കൂള്‍ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മറ്റിയും വികസനപദ്ധതിയും -1


2012 ലാണ് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസവകുുപ്പ് എസ് എം സി പ്രവര്‍ത്തനമാര്‍ഗരേഖ പുറപ്പെടുവിച്ചത്
അതു പ്രകാരം എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങളിലും എസ് എം സി നിലവില്‍ വന്നു.
എസ് എം സിയുടെ ചുമതലയായിരുന്നു വികസനപദ്ധതി രൂപീകരണം
വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു എസ് എം സി ശാക്തീകരണം.


ഇടപെടല്‍ ഒന്ന്.
ഞാന്‍ ഈ മേഖലയില്‍ ഇടപെടുന്നത് പത്തനംതിട്ട എസ് എസ് എയുമായി സഹകരിച്ചാണ്. ചാത്തന്‍തറ വിദ്യാലയത്തില്‍ രണ്ടുദിവസത്തെ ശില്പശാല.
പങ്കാളിത്ത രീതിയില്‍ കുറേ വികസനപ്രശ്നങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു.പരിപാടിയാക്കി. അത് ആ വിദ്യാലയത്തിനു മാത്രം ബാധകമായവയായിരുന്നു.പ്രാദേശികപ്രസക്തം.
തിരിച്ചറിവ്
 • ഓരോ വിദ്യാലയത്തിനും സവിശേഷമായ പ്രശ്നങ്ങള്‍. എസ് എസ് എയുടെ സ്കൂള്‍പ്ലാന്‍ ഫോര്‍മാറ്റില്‍ അവ ഒതുങ്ങില്ല.)
ചാത്തന്‍തറ പരിപാടിയുടെ തുടര്‍ച്ച ഉണ്ടായില്ല. എസ് എസ് എയ്ക് ഒരു പരിശീലനമോഡ്യൂള്‍ കിട്ടിയാല്‍ മതിയായിരുന്നു. അതുപയോഗിച്ച് എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും പരിശീലനം നല്‍കി അവര്‍ ടാര്‍ജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തു!
ഇടപെടല്‍ രണ്ട്.
ഇടുക്കി ഡയറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അടുത്ത ഇടപെടല്‍
ലാബ് സ്കൂളിലെ എസ് എം സി അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടുദിവസത്തെ ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചു.
( ആ വര്‍ഷം എസ് എസ് എ ശിക്ഷാ കാ ഹക്ക് പ്രോഗ്രാം നടത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായിട്ടാണ് ഈ ശില്പശാല നടത്തിയത് )
വിദ്യാലയമോണിറ്ററിംഗിലാണ് ഊന്നല്‍ നല്‍കിയത്. വിദ്യാലയപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മോണിറ്റര്‍ ചെയ്യുക എന്ന എസ് എം സിയുടെ ചുമതല നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സഹാകയമായ ചര്‍ച്ചയ്കായിരുന്നു ഊന്നല്‍
തിരിച്ചറിവ്-
 • രക്ഷിതാക്കളുടെ ധാരണാനാലവാരം, അധ്യാപകരുടെ മുന്‍വിധിയില്ലാത്ത സഹകരണസമീപനം, പ്രവര്‍ത്തനാസൂത്രണത്തിലെ സൂക്ഷ്മത,തുടര്‍ച്ചയായ പിന്തുണ എന്നിവ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മാത്രമേ എസ് എം സി ഫലപ്രദമാകൂ.
ഇടപെടല്‍ മൂന്ന്
ആലപ്പുഴ ഡയറ്റിന്റെ പ്രത്യേക ഗവേഷണപദ്ധതിയുടെ ( സമ്പൂര്‍ണ വിദ്യാലയഗുണമേന്മാ മാനേജ് മെന്റ്) ഭാഗമായി എസ് എം സിയുടെ നിലവിലുളള അവസ്ഥ പഠനവിധേയമാക്കി.
അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഗതി എസ് എം സി ചെയ്യുന്നത് സ്കൂള്‍ പി ടി എ യുടെ ജോലികളാണെന്നതാണ്.!
എസ് എസ് എ ഈ വര്‍ഷവും എസ് എം സി അംഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍
പരിശീലനസ്വാധീനം വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടില്ല
എന്താണ് കാരണം?
 • ബോധവത്കരണവും ശാക്തീകരണവും ഒന്നല്ല
 • ഒരു എസ് എം സിയിലെ മൂന്നോ നാലോ അംഗങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമുളള പരിശീലനമായി അതു മാറില്ല.
 • എസ് എം സി പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് അനുഭവമില്ലാത്തവര്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന മോഡ്യൂള്‍ പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങളില്‍ മൗനം പാലിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം
 • സി ആര്‍ സി കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന എസ് എം സി പരിശീലനം പലേടത്തും ഏല്പിച്ച ചടങ്ങ് പൂര്‍ത്തീകരിക്കലായി മാറി.
 • പ്രാദേശികമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല പരിശീലനം.തുടര്‍ പ്രക്രിയ, പിന്തുണ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാതെ പരിശീലനം .
  ഫോട്ടോ-
  എസ് എം സി യോഗം എങ്ങനെ കൂടാം? ട്രൈ ഔട്ട്
  നിരീക്ഷണഗ്രൂപ്പും നിര്‍വഹണ ഗ്രൂപ്പും
ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ എസ് എം സി ശാക്തീകരണത്തിനും വികസനപദ്ധതിരൂപീകരണത്തിനും ശ്രമിച്ചു
ഓരോ അനുഭവവും പാഠമാക്കി.പ്രായോഗികമായ രീതി വികസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. അതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇനി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

Thursday, March 19, 2015

മനോരമേ, ഇതാണോ നല്ല പാഠം?

2015    ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി മലയാള മനോരമ പ്രഥം എന്ന സംഘടനയുടെ പഠനറിപ്പോര്‍ട്ടിനോടൊപ്പം ബി എസ് വാര്യരുടെ ഒരു കുറിപ്പു കൂടി ചേര്‍ത്തുവെച്ച്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെല്ലാം മോശമായി. പി എസ് സി മുഖാന്തിരം നിയമിതരായ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂള്‍ അധ്യാപകര്‍ അര്‍പ്പണബോധമില്ലാത്തവരുമായി !മനോരമ എന്തിനാണ് ഒരു വശത്തുകൂടി നല്ലപാഠവുമായി പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെ സമുദ്ധരിക്കുവാന്‍ ശ്രമിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ഇത്തരം വേലത്തരങ്ങളിലൂടെ അപമാനിക്കാന്‍ കൂട്ടുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്? അസര്‍ (Annual Status on Education Reoport -ASER) റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വസ്തുകളെ തങ്ങള്‍ക്കിഷ്ടമുളളവിധം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് മനോരമ ചെയ്തത്. 2010 ല്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ പ്രവണത വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരത്തില്‍ 2014 ല്‍ കാണിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അതിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ടീയ അന്തരീക്ഷം കൂടി പരിശോധിക്കണം. പ്രവര്‍ത്തനാധിഷ്ഠിത പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ വെളളം ചേര്‍ത്തതിനു ശേഷമുളള ഗുണനിലവാര ശോഷണം  ഈ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നും വായിച്ചെടുക്കാം. സ്വകാര്യ അണ്‍ എയിഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്ക് സ്തുതി പാടിയവരും ഉത്തരം പറയണം. കാരണം ആ വിദ്യാലയങ്ങളെക്കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് പഠനം. അത്തരത്തില്‍ വിശകലനം ചെയ്യാനുളള വിവരങ്ങള്‍ പ്രഥം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. മനോരമയുടെ കണ്ണില്‍ അതു പെടില്ല. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തെ അവഹേളിക്കാനുളള ആസൂത്രിത ശ്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ പ്രഥം റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ വസ്തുതകളും വിവരങ്ങളും പരിശോധിച്ചുളള   വിശകലനം അനിവാര്യമാണ്.

Friday, March 13, 2015

പരിസ്ഥിതി പരീക്ഷണശാലയുമായി ഇടുക്കി ഡയറ്റ്


തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളത്തിലെ ഡയറ്റുകള്‍ ഈ വര്‍ഷം ആസൂത്രണം ചെയ്ത നൂതനാശയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നതിനുളള സെമിനാര്‍ നടന്നു. പകുതിയോളം ഡയറ്റുകള്‍ സാമ്പ്രദായിക രീതിയിലുളള ഫാക്കല്‍റ്റി പ്രോഗ്രാമും പത്താം ക്ലാസ് വിജയപിന്തുണാപരിപാടികളും അവതരിപ്പിച്ചപ്പോള്‍ പകുതി ഡയറ്റുകള്‍ അവരുടെ സര്‍ഗാത്മക ചിന്തകളുടെ സാക്ഷാത്കാരം പങ്കിട്ടു. കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാലോചിതവും ഭാവനാപൂര്‍ണവുമായ അക്കാദമിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ്. ഇടുക്കി ഡയറ്റിന്റെ പരിസ്ഥിതി പരീക്ഷണശാലയാണ് അവതരിപ്പിച്ചവയില്‍ എനിക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അതിന് പാഠ്യപദ്ധതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലര്‍ത്താനായി. ലളിതമാണ്.പ്രായോഗികമാക്കാവുന്നതുമാണ്
നല്ലൊരു മാതൃക സൃഷ്ടിക്കാനുളള ഇടുക്കി ഡയറ്റിന്റെ ഉദ്യമത്തിന് ആശംസകള്‍
എന്താണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രസക്തി?